INSTRUCTIUNI SERVICE STINGATOARE

INSTRUCTIUNI SERVICE STINGATOARE 

INSTRUCȚIUNI SERVICE STINGĂTOARE PRODUCȚIE GEFIL S.A.

 

 

Prezentele instrucțiuni prevăd toate acțiunile tehnice și administrative, inclusiv de supraveghere, pentru mentenanța stingătoarelor de incendiu și a repunerii lor în funcțiune în starea inițială de la ieșirea din fabrică pentru a putea atinge performanțele declarate. Scopul verificării, reparării și reîncărcării stingătoarelor de incendiu este de a le păstra sub forma cu care au fost certificate în conformitate cu EN 3-7:2004 + A1:2007 și EN 1866-1:2007 la laboratoarele MIRTEC – Grecia.

 

Prezentele instrucțiuni se aplică tuturor stingătoarelor certificate și fabricate de firma Gefil S.A.

 

 1. I.                   Controlul care trebuie executat de beneficiarii stingătoarelor de incendiu

 

Există un minim control care trebuie executat de beneficiarii (posesorii) stingătoarelor de incendiu, lunar, conform OMAI 138/2015, artiolul 10. Controlul presupune verificarea următoarelor elemente:

 

a) stingătorul de incendiu este amplasat în locația stabilită prin planurile de protecție împotriva incendiilor;

b) stingătorul de incendiu este amplasat astfel încât marcajul cu tipul stingătorului de incendiu și instrucțiunile de utilizare sunt vizibile;

c) accesul la stingătorul de incendiu nu este blocat;

d) locul de amplasare a stingătorului de incendiu este marcat;

e) presiunea indicată de manometru este în intervalul nominal marcat de producător;

f) existența și integritatea sigiliilor;

g) starea de încărcare a stingătorului de incendiu, prin ridicare;

h) compatibilitatea de utilizare a stingătorului de incendiu cu posibilele focare din spațiul protejat;

i) încadrarea în termenele de verificare/reîncărcare menționate pe etichetă, după caz.

 

 

 1. II.                  Controlul care trebuie executat de firmele atestate pentru verificarea, repararea și reîncărcarea stingătoarelor de incendiu

 

 

Înainte ca stingătoarele de incendiu să fie preluate de o firmă atestată pentru lucrările de verificare, reparare și reîncărcare a stingătoarelor de incendiu, această firmă trebuie să fie agreată de Gefil S.A. Agreările de service sunt eliberate doar de producător pentru firmele partenere, în urma unui audit anual la sediul acestora.

 

Executarea lucrărilor de mentenanță a stingătoarelor de incendiu de către firme care nu dețin agrearea producătorului duce la pierderea garanției și a valabilității întregului asamblu stingător (recipient, manometru, valvă, agent de stingere, etc).

 

 

 

Lista prestatorilor agreați de GEFIL S.A. este disponibilă si actualizată constant pe www.gefil.ro.

 

 

Odată lucrările de mentenanță efectuate, societatea prestatoare, extinde garanția stingătorului cu încă un an, pe propria răspundere iar eticheta privind verificarea, reîncărcarea sau repararea stingătorului de incendiu nu va înlocui eticheta producătorului și trebuie amplasată astfel încât să nu afecteze/schimbe informațiile precizate pe aceasta din urmă conform OMAI 138/2015, art 17(3).

 

 

Eticheta prestatorului trebuie să conțină următoarele informații:

 

-          Tipul lucrărilor efectuate asupra stingătorului (verificare / reparare / încărcare);

-          Numele și adresa firmei care a prestat serviciile de mentenanță;

-          Numărul autorizării emise de IGSU;

-          Data executării lucrărilor (lună și an);

-          Data scadentă pentru următoarele lucrări de mentenanță (lună și an).

 

ATENȚIE!

 

Pentru ca stingătoarele de incendiu să nu-și piardă garanția și valabilitatea oferite de producător, lucrările de mentenanță trebuie executate doar cu firme care au agreare din partea acestuia.

 

Firmele prestatoare de servicii de verificat, reparat și reîncărcat stingătoare sunt auditate periodic de către producător pentru a verifica dacă respectă instrucțiunile de mentenanță, dacă au dotările necesare, dacă respectă documentația impusă de lege (registrele de evidență ale lucrărilor), dacă au personal calificat, dacă respectă procedurile de lucru detaliate și dacă folosesc piese și încărcături originale.

 

În urma acestui audit, Gefil S.A. emite sau reînnoiește certificatul de agreare către prestatorul respectiv care are o anumită perioadă de valabilitate. Validitatea documentului poate fi verificata pe siteul www.gefil.ro. Doar firmele listate pe site au agreări de service valide.

 

 

În procesul de reparare și reîncărcare a stingătoarelor, se vor folosi doar piese și încărcături în conformitate cu modelul original, așa cum apar ele în certificatele emise de MIRTEC S.A.

 

În urma procesului de mentenanță, stingătorul trebuie să-și păstreze întocmai proprietățile tehnice (inclusiv eticheta originală) pe care le-a avut la ieșirea din fabrică și acestea trebuie să corespundă integral cu modelul certificat.

 

Nerespectarea punctelor de mai sus aduce cu sine retragerea agreării de service emisă de Gefil S.A.

 

 

 

 

 1. III.                Operațiunile care trebuiesc efectuate de prestatorii de servicii de verificat, reparat și reîncărcat stingătoare:

 

 1. Stingătorul ca ansamblu

-          Identificarea stingătorului citind informațiile de pe eticheta originală;

-          Cântărirea stingătorului pentru a se asigura că masa sa totală corespunde cu fișa tehnică.

-          Verificarea marcajelor indistructibile ale componentelor (cilindru, valva) pentru a se asigura corespondenta produsului cu modelul certificat.

Anual

 

 

 

Anual

 

Anual

 

 1. Cilindrul

-          Verificarea condiției generale a cilindrului (aspect exterior) – în caz de deteriorări vizibile, stingătorul trebuie scos din uz;

-          Verificarea datei producției cilindrului;

-          Verificarea integrității stratului de vopsea și asigurarea că nu există urme de coroziune sub acesta;

-          Starea etichetei originale, dacă este lizibilă și conține toate informațiile obligatorii conform OMAI 138/2015;

-          Verificarea stratului de protecție internă (în cazul stingătoarelor cu spumă mecanică) a cilindrului;

 

-          Verificarea filetului interior al cilindurlui.

Anual

 

 

 

Anual

Anual

 

 

Anual

 

 

La 3 ani de la data fabricației și apoi anual (pentru stingătoarele cu spumă mecanică).

 

Anual

 

 

 1. Valva

-          Verificarea condiției generale a valvei și pârghiilor (aspect exterior) -  în caz de deteriorări vizibile trebuie înlocuită;

-          Schimbarea sigiliului;

-          Verificarea să nu existe urme de agent de stingere (spumă sau pulbere) la oricare din conexiunile valvei;

-          Verificarea tuturor filetelor valvei (cel de la țeava de interior, cel de la manometru și cel de la furtun)

-          Verificarea condiției externe a arcului declanșator (în caz de coroziune trebuie înlocuit);

-          Înlocuirea garniturilor de cauciuc (o-ringurilor).

Anual

 

 

 

Anual

Anual

 

 

 

Anual

 

 

Anual

 

 

Anual

 

 

 1. Manometru

-          Verificarea condiției generale a manometrului (aspect exterior) – în caz de deteriorări vizibile trebuie înlocuit;

-          Verificarea dacă manometrul indică presiunea corectă. În cazul în care acul este blocat, manometrul se va înlocui;

Anual

 

 

Anual

 

 

 

 1. Furtunul de refulare

-          Verificarea condiției generale a furtunului (aspect exterior) în caz de fisuri/crăpături trebuie înlocuit;

-          Verificarea marcajului de pe furtun, dacă acesta corespunde cu codul producătorului;

-          Verificarea permeabilității furtunului (în cazul stingătoarelor cu spumă mecanică);

-          Verificarea lungimii furtunului dacă corespunde cu cea declarată în desenul tehnic original.

 

Anual

 

Anual

 

Anual

 

Anual

 

 

 1. Pulberea

-          Verificarea condiției generale a pulberii (dacă are curgere fină și nu prezintă întăriri);

-          Înlocuirea pulberii

Anual

 

 

La 5 ani de la fabricarea stingătorului. Apoi o dată la maxim 3 ani de la prima reîncărcare conform OMAI 138/2015.

 

 1. Soluția spumantă

-          Înlocuirea soluției spumante

La 3 ani de la fabricarea stingătorului. Apoi o dată la maxim 3 ani de la prima reîncărcare conform OMAI 138/2015.

 

 1. IV.               Scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu

 

-          În situația în care identificarea nu este posibilă din cauza lipsei etichetei originale de producție conform OMAI 138/2015;

-          În situația în care cilindrul prezintă deformări sau suprafețe de coroziune;

-          În situația în care învelișul protector din interiorul cilindrului este grav deteriorat (pentru stingătoarele cu spumă mecanică);

-          În situația în care cilindrul este mai vechi de 10 ani de la data fabricației și beneficiarul alege să nu îi facă iscirizare (conform ISCIR PT C5 / 2003);

ATENȚIE: conform legii 64/2008, articolul 22:  “Efectuarea fără autorizație a activităților privitoare la punerea în funcțiune, exploatarea sau modificarea instalațiilor ori echipamentelor constituie infracțiune și se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi

 

-          În situația în care nu se mai găsesc piese de schimb sau încărcături originale în conformitate cu modelul certificat (implicit certificatul este expirat);

-          În situația în care filetul cilindrului sau filetul de îmbinare al valvei cu cilindrul sunt serios deteriorate.

 

 1. V.            CODURILE PIESELOR COMPONENTE:

 

VALVE:

 

 • Valva P1 M24 ZX – ZX-2B-28-00D;
 • Valva P1 M24 ZHJ – ZHJ-003-00;
 • Valva P2 M30 ZX – ZX-2B-04-00 Rev 1;
 • Valva P2 M30 ZHJ – ZHJ-004-00;
 • Valva P6 ZX – ZX-2B-07-00-A;
 • Valva P6 HJE – ZHJ-005-00;
 • Valva P50 ZX – ZX-1C-07-00;
 • Valva G – ZX-2D-06-00.

 

MANOMETRU:

 

 • Manometru – 23A038 (compatibil cu toate stingătoarele produse de Gefil S.A.)

 

ȚEVI DE INTERIOR:

 

 • Țeava P1 – HZ-BP-1K;
 • Țeava P2 - HZ-BP-2K;
 • Țeava P3 - HZ-BP-3K;
 • Țeava P4 - HZ-BP-4K;
 • Țeava P6 - HZ-BP-6K;
 • Țeava P9 - HZ-BP-9K;
 • Țeava P12 - HZ-BP-12K;
 • Țeava P50 – HZ-BP-01;
 • Țeava P100 – HZ-BP-01;
 • Țeava SM6 – HZ-BP-6F;
 • Țeava SM9 – HZ-BP-9F;
 • Țeava SM50 – HZ-BP-02;
 • Țeava SM100 – HZ-BP-02;
 • Țeava G2 – MTZ2, 5-01-3;
 • Țeava G5 – MTZ2, 5-01-3.

 

FURTUNURI:

 

 • Furtun P3 – HD-BP-3K;
 • Furtun P4 - HD-BP-4K;
 • Furtun P6 - HD-BP-6K;
 • Furtun P9 - HD-BP-9K;
 • Furtun P12 - HD-BP-12K;
 • Furtun P50 / P100 (fără teava de refulare) – HD-BP-03;
 • Țeava de refulare P50 / P100 – NOZ-01P;

 

 • Furtun SM6 – HD-BP-6F;
 • Furtun SM9 – HD-BP-9F;
 • Furtun SM50 / SM100 (fără teava de refulare) – HD-BP-03;
 • Țeava de refulare SM50 / SM100 – NOZ-01F;

 

 • Pâlnie de plastic G2 – MTZ2-01-2;
 • Furtun G5 – MTZ5-01-2.

 

ÎNCĂRCĂTURI:

 

 • Pulbere ABC 20 ZX PD Standard N în confirmitate cu certificat nr. KB 218/14 emis de MPA Dresden (pentru seriile -E si -20);
 • Pulbere uscată ABC 40 în conformitate cu certificat nr. EN10479-1 emis de Apragaz (pentru seria -40 si -E-40);
 • Pulbere ABC 40 HJ ABC Universal în conformitate cu certificat nr. 2008-F-3685-ZX 19 emis de MPA Dresden (pentru P4 si P100);
 • Spumant AFFF 6% Filmfoam C6 916 în conformitate cu certificat nr. KB 39/15 (Pentru SM6 si SM9);
 • Spumant AFFF 6% Fomtec în conformitate cu certificat nr. MCH9902150/03A (pentru SM6-A, SM50-E-0, SM100);
 • Spumant AFFF 6% rezistent la -30 grade C, Alpha B-30 în conformitate cu certificat nr. HBG0900460/1 (pentru SM6-30, SM9-30, SM50-E-30).

 

*NOTĂ:

 

 • Centurile de plastic, cuiele de siguranță și suporturile nu fac subiectul avizării și nu au cod;
 • Agenții de stingere au denumire, nu au cod;
 • Cilindri nu se înlocuiesc decat in situatii exceptionale si doar de producator. Altminteri, se înlocuiesc doar stingătoarele. În situația în care un cilindru este deteriorat / lovit / prezintă urme de uzură / are valabilitatea impusă de ISCIR expirată și clinetul nu dorește iscirizarea lor – stingătorul de incendiu se scoate din uz.