INSTRUCTIUNI SERVICE STINGATOARE

INSTRUCTIUNI SERVICE STINGATOARE 

INSTRUCTIUNI SERVICE STINGATOARE PRODUCTIE GEFIL S.A.

 

 

Prezentele instructiuni prevad toate actiunile tehnice si administrative, inclusiv de supraveghere, pentru mentenanta stingatoarelor de incendiu si a repunerii lor în functiune în starea initiala de la iesirea din fabrica pentru a putea atinge performantele declarate. Scopul verificarii, repararii si reîncarcarii stingatoarelor de incendiu este de a le pastra sub forma cu care au fost certificate în conformitate cu EN 3-7:2004 + A1:2007 ?i EN 1866-1:2007 la laboratoarele MIRTEC – Grecia.

 

Prezentele instructiuni se aplica tuturor stingatoarelor certificate si fabricate de firma Gefil S.A.

 

 1. I.                   Controlul care trebuie executat de beneficiarii stingatoarelor de incendiu

 

Exista un minim control care trebuie executat de beneficiarii (posesorii) stingatoarelor de incendiu, lunar, conform OMAI 138/2015, artiolul 10. Controlul presupune verificarea urmatoarelor elemente:

 

a) stingatorul de incendiu este amplasat în locatia stabilita prin planurile de protectie împotriva incendiilor;

b) stingatorul de incendiu este amplasat astfel încât marcajul cu tipul stingatorului de incendiu si instructiunile de utilizare sunt vizibile;

c) accesul la stingatorul de incendiu nu este blocat;

d) locul de amplasare a stingatorului de incendiu este marcat;

e) presiunea indicata de manometru este în intervalul nominal marcat de producator;

f) existenta si integritatea sigiliilor;

g) starea de încarcare a stingatorului de incendiu, prin ridicare;

h) compatibilitatea de utilizare a stingatorului de incendiu cu posibilele focare din spatiul protejat;

i) încadrarea în termenele de verificare/reîncarcare mentionate pe eticheta, dupa caz.

 

 

 1. II.                  Controlul care trebuie executat de firmele atestate pentru verificarea, repararea si reîncarcarea stingatoarelor de incendiu

 

 

Înainte ca stingatoarele de incendiu sa fie preluate de o firma atestata pentru lucrarile de verificare, reparare si reîncarcare a stingatoarelor de incendiu, aceasta firma trebuie sa fie agreata de Gefil S.A. Agrearile de service sunt eliberate doar de producator pentru firmele partenere, în urma unui audit anual la sediul acestora.

 

Executarea lucrarilor de mentenanta a stingatoarelor de incendiu de catre firme care nu detin agrearea producatorului duce la pierderea garantiei si a valabilitatii întregului asamblu stingator (recipient, manometru, valva, agent de stingere, etc).

 

 

 

Lista prestatorilor agreati de GEFIL S.A. este disponibila si actualizata constant pe www.gefil.ro.

 

 

Odata lucrarile de mentenanta efectuate, societatea prestatoare, extinde garantia stingatorului cu înca un an, pe propria raspundere iar eticheta privind verificarea, reîncarcarea sau repararea stingatorului de incendiu nu va înlocui eticheta producatorului si trebuie amplasata astfel încât sa nu afecteze/schimbe informatiile precizate pe aceasta din urma conform OMAI 138/2015, art 17(3).

 

 

Eticheta prestatorului trebuie sa contina urmatoarele informatii:

 

-          Tipul lucrarilor efectuate asupra stingatorului (verificare / reparare / încarcare);

-          Numele si adresa firmei care a prestat serviciile de mentenanta;

-          Numarul autorizarii emise de IGSU;

-          Data executarii lucrarilor (luna si an);

-          Data scadenta pentru urmatoarele lucrari de mentenanta (luna si an).

 

ATENTIE!

 

Pentru ca stingatoarele de incendiu sa nu-si piarda garantia si valabilitatea oferite de producator, lucrarile de mentenanta trebuie executate doar cu firme care au agreere din partea acestuia.

 

Firmele prestatoare de servicii de verificat, reparat si reîncarcat stingatoare sunt auditate periodic de catre producator pentru a verifica daca respecta instructiunile de mentenanta, daca au dotarile necesare, daca respecta documentatia impusa de lege (registrele de evidenta ale lucrarilor), daca au personal calificat, daca respecta procedurile de lucru detaliate si daca folosesc piese si încarcaturi originale.

 

În urma acestui audit, Gefil S.A. emite sau reînnoieste certificatul de agreere catre prestatorul respectiv care are o anumita perioada de valabilitate. Validitatea documentului poate fi verificata pe siteul www.gefil.ro. Doar firmele listate pe site au agreari de service valide.

 

 

În procesul de reparare si reîncarcare a stingatoarelor, se vor folosi doar piese si încarcaturi în conformitate cu modelul original, asa cum apar ele în certificatele emise de MIRTEC S.A.

 

În urma procesului de mentenanta, stingatorul trebuie sa-si pastreze întocmai proprietatile tehnice (inclusiv eticheta originala) pe care le-a avut la iesirea din fabrica si acestea trebuie sa corespunda integral cu modelul certificat.

 

Nerespectarea punctelor de mai sus aduce cu sine retragerea agrearii de service emisa de Gefil S.A.

 

 

 

 

 1. III.                Operatiunile care trebuiesc efectuate de prestatorii de servicii de verificat, reparat si reîncarcat stingatoare:

 

 1. Stingatorul ca ansamblu

-          Identificarea stingatorului citind informatiile de pe eticheta originala;

-          Cântarirea stingatorului pentru a se asigura ca masa sa totala corespunde cu fisa tehnica.

-          Verificarea marcajelor indistructibile ale componentelor (cilindru, valva) pentru a se asigura corespondenta produsului cu modelul certificat.

 Anual

 

 

 

 Anual

 

 Anual

 

 1. Cilindrul

-          Verificarea conditiei generale a cilindrului (aspect exterior) – în caz de deteriorari vizibile, stingatorul trebuie scos din uz;

-          Verificarea datei productiei cilindrului;

-          Verificarea integritatii stratului de vopsea si asigurarea ca nu exista urme de coroziune sub acesta;

-          Starea etichetei originale, daca este lizibila si contine toate informatiile obligatorii conform OMAI 138/2015;

-          Verificarea stratului de protectie interna (în cazul stingatoarelor cu spuma mecanica) a cilindrului;

 

-          Verificarea filetului interior al cilindurlui.

 Anual

 

 Anual

 Anual

 
 Anual

 
 La 3 ani de la data fabricatiei si apoi anual (pentru stingatoarele cu spuma mecanica).


 Anual

 

 

 1. Valva

-          Verificarea conditiei generale a valvei si pârghiilor (aspect exterior) -  în caz de deteriorari vizibile trebuie înlocuita;

-          Schimbarea sigiliului;

-          Verificarea sa nu existe urme de agent de stingere (spuma sau pulbere) la oricare din conexiunile valvei;

-          Verificarea tuturor filetelor valvei (cel de la teava de interior, cel de la manometru si cel de la furtun)

-          Verificarea conditiei externe a arcului declansator (în caz de coroziune trebuie înlocuit);

-          Înlocuirea garniturilor de cauciuc (o-ringurilor).

 Anual

 

 

 Anual

 

Anual

 

 

Anual

 

 Anual

 

 Anual

 

 

 1. Manometru

-          Verificarea conditiei generale a manometrului (aspect exterior) – în caz de deteriorari vizibile trebuie înlocuit;

-          Verificarea daca manometrul indica presiunea corecta. În cazul în care acul este blocat, manometrul se va înlocui;

 Anual

 

 Anual

 

 

 

 1. Furtunul de refulare

-          Verificarea conditiei generale a furtunului (aspect exterior) în caz de fisuri/crap?turi trebuie înlocuit;

-          Verificarea marcajului de pe furtun, daca acesta corespunde cu codul producatorului;

-          Verificarea permeabilitatii furtunului (în cazul sting?toarelor cu spuma mecanica);

-          Verificarea lungimii furtunului daca corespunde cu cea declarata în desenul tehnic original.

 

 Anual


 Anual


 Anual


 Anual

 

 

 1. Pulberea

-          Verificarea conditiei generale a pulberii (daca are curgere fina si nu prezinta întariri);

-          Înlocuirea pulberii

 Anual


 La 5 ani de la fabricarea stingatorului. Apoi o data la maxim 3 ani de la prima reîncarcare conform OMAI 138/2015.

 

 1. Solutia spumanta

-          Înlocuirea solutiei spumante

 La 5 ani de la fabricarea stingatorului. Apoi o data la maxim 3 ani de la prima reîncarcare conform OMAI 138/2015.

 

 1. IV.               Scoaterea din uz a stingatoarelor de incendiu

 

-          În situatia în care identificarea nu este posibila din cauza lipsei etichetei originale de productie conform OMAI 138/2015;

-          În situatia în care cilindrul prezinta deformari sau suprafete de coroziune;

-          În situatia în care învelisul protector din interiorul cilindrului este grav deteriorat (pentru stingatoarele cu spuma mecanica);

-          În situatia în care cilindrul este mai vechi de 10 ani de la data fabricatiei si beneficiarul alege sa nu îi faca iscirizare (conform ISCIR PT C5 / 2003);

ATENTIE: conform legii 64/2008, articolul 22:  “Efectuarea fara autorizatie a activitatilor privitoare la punerea în functiune, exploatarea sau modificarea instalatiilor ori echipamentelor constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi.

 

-          În situatia în care nu se mai gasesc piese de schimb sau încarcaturi originale în conformitate cu modelul certificat (implicit certificatul este expirat);

-          În situatia în care filetul cilindrului sau filetul de îmbinare al valvei cu cilindrul sunt serios deteriorate.

 

 1. V.            CODURILE PIESELOR COMPONENTE:

 

VALVE:

 

 • Valva P1 M24 ZX – ZX-2B-28-00D;
 • Valva P1 M24 HJE – ZHJ-003-00;
 • Valva P2 M30 ZX – ZX-2B-04-00 Rev 1;
 • Valva P2 M30 HJE – ZHJ-004-00;
 • Valva P6 ZX – ZX-2B-07-00-A;
 • Valva P6 HJE – ZHJ-005-00;
 • Valva P50 ZX – ZX-1C-07-00;
 • Valva G – ZX-2D-06-00.

 

MANOMETRU:

 

 • Manometru – 23A038 (compatibil cu toate stingatoarele produse de Gefil S.A.)

 

TEVI DE INTERIOR:

 

 • Teava P1 – HZ-BP-1K;
 • Teava P2 - HZ-BP-2K;
 • Teava P3 - HZ-BP-3K;
 • Teava P4 - HZ-BP-4K;
 • Teava P6 - HZ-BP-6K;
 • Teava P9 - HZ-BP-9K;
 • Teava P12 - HZ-BP-12K;
 • Teava P50 – HZ-BP-01;
 • Teava P100 – HZ-BP-01;
 • Teava SM6 – HZ-BP-6F;
 • Teava SM9 – HZ-BP-9F;
 • Teava SM50 – HZ-BP-02;
 • Teava SM100 – HZ-BP-02;
 • Teava G2 – MTZ2, 5-01-3;
 • Teava G5 – MTZ2, 5-01-3.

FURTUNURI:

 

 • Furtun P3 – HD-BP-3K;
 • Furtun P4 - HD-BP-4K;
 • Furtun P6 - HD-BP-6K;
 • Furtun P9 - HD-BP-9K;
 • Furtun P12 - HD-BP-12K;
 • Furtun P50 / P100 (fara teava de refulare) – HD-BP-03;
 • Teava de refulare P50 / P100 – NOZ-01P;

 

 • Furtun SM6 – HD-BP-6F;
 • Furtun SM9 – HD-BP-9F;
 • Furtun SM50 / SM100 (fara teava de refulare) – HD-BP-03;
 • Teava de refulare SM50 / SM100 – NOZ-01F;

 

 • Pâlnie de plastic G2 – MTZ2-01-2;
 • Furtun G5 – MTZ5-01-2.

 

ÎNCARCATURI:

 

 • Pulbere ABC 20 ZX PD Standard N în confirmitate cu certificat nr. KB 218/14 emis de MPA Dresden (pentru seriile -E si -20);
 • Pulbere uscata ABC 40 în conformitate cu certificat nr. EN10479-1 emis de Apragaz (pentru seria -40);
 • Pulbere ABC 40 HJ ABC Universal în conformitate cu certificat nr. 2008-F-3685-ZX 19 emis de MPA Dresden (pentru P4 si P100);
 • Spumant AFFF 6% Filmfoam C6 916 în conformitate cu certificat nr. KB 39/15 (Pentru SM6 si SM9);
 • Spumant AFFF 6% Fomtec în conformitate cu certificat nr. MCH9902150/03A (pentru SM6-A, SM50-E-0, SM100);
 • Spumant AFFF 6% rezistent la -30 grade C, Alpha B-30 în conformitate cu certificat nr. HBG0900460/1 (pentru SM6-30, SM9-30, SM50-E-30).

 

*NOTA:

 

 • Centurile de plastic, cuiele de siguranta si suporturile nu fac subiectul avizarii si nu au cod;
 • Agentii de stingere au denumire, nu au cod;
 • Cilindri nu se înlocuiesc. Se înlocuiesc doar stingatoarele. În situatia în care un cilindru este deteriorat / lovit / prezinta urme de uzura / are valabilitatea impusa de ISCIR expirata si clinetul nu doreste iscirizarea lor – stingatorul de incendiu se scoate din uz.